mannen

Kunst door de jaren heen: Leo Spindelaar en meer

Kunst door de jaren heen: Leo Spindelaar en meer

Sinds het begin van het ontstaan van de mensheid is er kunst, en deze kunst ontwikkelt mee met de evolutie van de mensheid. Kunstenaars zoals Leo Spindelaar komen steeds op met nieuwe stijlen. Een stroming binnen de kunst heeft een specifiek doel of bepaalde filosofie die zijn glorietijd beleeft tijdens een tijdperk waarin veel kunstenaars de stijl overnemen. Vooral binnen de moderne kunst waren deze stromingen belangrijk, want elke nieuwe stroming werd op dat moment opgevat als een nieuwe avant-garde beweging. Bij het groeperen van verschillende stromingen worden niet echt regels gebruikt. In deze blog kun je meer lezen over de belangrijkste kunststromingen voor de tijd van Leo Spindelaar. Denk bijvoorbeeld aan zowel moderne als klassieke stijlen.

Het begin van kunstgeschiedenis dateert tienduizend jaar terug en begon in de Oude Steentijd. In deze periode gebruikten mensen rotsgravures voor het ontwerpen en maken van kunst. Zo bewerkten ze stukken rots en versierden de muur met wat ze maakten.

De eerste kunst

De eerste kunst werd gemaakt in de prehistorie, toen de oorsprong van de kunstgeschiedenis plaatsvond. In die tijd werden er al geschreven documenten bijgehouden. De allereerste kunstvoorwerpen dateren uit het paleolithische tijdperk, ook wel de oude steentijd genoemd. Vaak zag men gravures, afbeeldingen, sculpturen van steen en rotstekeningen. Vaak gebruikte men in deze tijd steengravures en natuurlijke pigmenten om dingen weer te geven. Vaak maakte men kunst van objecten, dieren en rituelen in die tijd. In een van de grotten van Lascaux in Frankrijk werden diverse grotschilderingen uit de prehistorie gevonden die inmiddels bekende voorwerpen zijn op het gebied van kunst. De stroming die na de prehistorische kunst kwam is de Oude Kunst. Deze kunst werd gemaakt door hogere bevolkingsgroepen, oftewel mensen die konden schrijven en lezen. Deze beschavingen waren te vinden in Griekenland, Egypte, Amerika en Mesopotamië. Op welke manier zij kunst bedreven hing af van de cultuur waar ze vandaan kwamen, maar meestal had kunst een gemeenschappelijk doel; het vertellen van verhalen, het versieren van kommen en wapens, het weergeven van religieuze en symbolische sculpturen en sociale status aantonen. Vaak ging het om verhalen over heersers en goden.

Middeleeuwse kunst

Na de tijd van de Oude Kunst kwam de Middeleeuwse Kunst op. Deze tijd werd ook wel de Donkere Middeleeuwen genoemd, omdat de maatschappij zowel cultureel als economisch achteruitging na de val van het Romeinse Rijk. De middeleeuwen was een lange tijd, het omvatte wel duizend jaar aan kunst. Er waren verschillende grote kunststromingen en periodes. Er was nationale en regionale kunst met verschillende genres, kunstenaars en opwekkingen. Ook de ambachten van de kunstenaars verschilde. De een schilderde en de ander maakte beelden. De belangrijkste kunst uit deze tijd was de Vroegchristelijke kunst, Migratieperiode Kunst, Insulaire Kunst, Romaanse kunst en Byzantijnse Kunst. Er waren verschillende periodes binnen deze stijlen. De meeste regio’s hadden weer hun eigen specifieke stijlen, denk bijvoorbeeld aan Angelsaksische kunst en Vikingkunst. De kunst in de middeleeuwen werd in grote getale gemaakt en is goed bewaard gebleven tot vandaag de dag. Er zijn nog veel beeldhouwwerken, glas-in-lood, mozaïeken en manuscripten te vinden in musea. Deze kunst kwam voort uit de Romeinse tijd en werd later vermengd met andere culturen, zoals de ‘barbaarse’ cultuur van Noord-Amerika.

Renaissance en Maniërisme

De Renaissance was een kunstvorm die schilderen, decoratieve kunst en beeldhouwen omvatte. Het werd gekenmerkt door een sterke focus op de natuur en de kracht van het individu. Deze idealen waren al aanwezig in de cultuur van de middeleeuwen, maar tijdens de 15e en 16e eeuw kregen dit gedachtegoed ruimte om te bloeien. Ook waren er grote economische en sociale veranderingen zoals secularisatie. In Florence (Italië) had de Renaissance zijn hoogtepunt. Dit is grotendeels te wijten aan de Medici, een rijke familie in de stad die kunsten zoals het humanisme steunde. De grootheden uit de Renaissance waren de Italiaanse kunstenaars Filippo Brunelleschi en Donatello. Zij vormden de Renaissance en waren een inspiratiebron voor velen.

Een andere grote stijl was het Maniërisme. Bij deze stijl wordt er gedacht aan verschillende benaderingen tot kunst. Vaak associeert men het met harmonie en kunstenaars zoals Raphael, Michelangelo en Leonardo da Vinci. De hoge Renaissance legde de nadruk op perfecte schoonheid en balans. Het Maniërisme overdrijft daar tegen deze eigenschappen, wat ervoor zorgt dat de kunstwerken uit die tijd onnatuurlijk eruit zagen. Het Maniërisme staat bekend om het feit dat alles er kunstmatig en onnatuurlijk uitziet. In tegenstelling tot de Renaissance staat het Maniërisme voor instabiliteit en disharmonie. De literatuur en muziek uit die tijd stond bekend om zijn intelligente elegantie en de bloemige stijl.

Geef een reactie