algemeen

4 belangrijke vragen en antwoorden over NEN 3140

4 belangrijke vragen en antwoorden over NEN 3140.v1

Een periodieke keuring volgens NEN 3140 kan een hoop veiligheidsrisico’s in de elektrotechniek verminderen. Volgens de Arbowet is de werkgever voor een groot deel verantwoordelijk voor de veiligheidsrisico’s op de werkplaats. Natuurlijk speelt het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemer hierbij ook een belangrijke rol. Als zij alle regels en veiligheidsmaatregelen hanteren, kunnen de meeste veiligheidsrisico’s beperkt blijven. Wanneer hier echter niet aan voldaan wordt en het noodlot toeslaat, is de werkgever uiteindelijk eindverantwoordelijk. Wanneer jouw organisatie veel werkt met elektrotechniek is de kans groot dat een inspectie volgens NEN 3140 op elektrische machines wordt toegepast. Toch bestaat hier nog veel onduidelijkheid over. Daarom zetten wij vandaag de 4 belangrijkste vragen en antwoorden over NEN 3140 op een rijtje.

1.    Wat is NEN 3140 precies?

De NEN 3140 kan gebruikt worden om elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Dit gebeurt volgens de eisen en opgestelde procedures van ‘Bedrijfsvoering Laagspanningsinstallaties’. Hierbij gaat het om installaties die niet door een particulier gebruikt kunnen en mogen worden. De NEN 3140 is daarmee vooral bedoeld voor werkgevers en werknemers in de elektrotechniek.

Het doel van NEN 3140 is het creëren van veilige werkomstandigheden in werkplaatsen waar de veiligheid niet direct gewaarborgd is. Werken in de elektrotechniek brengt immers zo zijn risico’s met zich mee. Door installaties te keuren volgens de eisen van de NEN 3140, kan dit risico zoveel mogelijk beperkt worden.

2.    Is het toepassen van NEN 3140 volgens de wet verplicht?

NEN 3140 mag niet verward worden met de NEN 1010. Dat laatste geldt enkel voor nieuwe elektronische installaties en hierbij geldt ook een wettelijke verplichting om deze volgens de richtlijnen te keuren. Echter, NEN 3140 is niet volgens de wet verplicht gesteld. Het is voor de werkgever wel verplicht om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Alhoewel dit op meerdere manieren mogelijk is, is het hanteren van een inspectie volgens de NEN 3140 wel één van de beste hulpmiddelen. Het is daarom ook niet gek dat steeds meer monteurs worden opgeleid om de NEN 3140 toe te passen.

3.    Wat wordt bedoeld met een ‘installatieverantwoordelijke?’


In de richtlijnen van de NEN 3140 kom je vaak het woord ‘installatieverantwoordelijke’ tegen. Maar wat houdt dit precies in? Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Een installatieverantwoordelijke is iemand die verantwoordelijk is voor een veilige bedrijfsvoering van een specifieke elektrische installatie. Hij is de eindverantwoordelijke van het project en moet erop toezien dat de veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Het is natuurlijk niet zo dat iedere installatie een installatieverantwoordelijke nodig heeft. Dit geldt enkel voor installaties die niet door leken gebruikt mogen worden. De NEN 3140 is enkel van toepassingen op installaties die door professionals gemaakt en gebruikt worden.

4.    Wie voert de NEN 3140 inspectie uit?

Dit is enkel de taak van de installatieverantwoordelijke. Hij of zij moet voldoende op de hoogte zijn van de richtlijnen om de inspectie uit te kunnen voeren. De afgelopen jaren is de veiligheid op het gebied van elektrotechniek steeds meer ter sprake gekomen. Daarom vragen veel klanten om een NEN 3140 inspectie, zodat ze zeker weet dat er veilig wordt gewerkt. Alhoewel deze inspectie niet wettelijk verplicht is, kan dit je dus als aannemer zeker wel extra klanten opleveren.

Geef een reactie