LifestyleMens&gezondheidTechnologie

Wat zegt Tim Gielen over de Great Reset?

Wat zegt Tim Gielen over de Great Reset

Volgens veel economen en politici zou er na het einde van de pandemie een Great Reset moeten komen. Deze term wordt steeds vaker gehoord in de media en op straat, en steeds vaker heeft de politiek het erover. Build Back Better is een soortgelijke term. Tim Gielen deed onderzoek over dit onderwerp en maakte er een documentaire over. In juni 2020 werd de 50e meeting gehouden van de World Economic Forum. Deze meeting vindt elk jaar plaats. In 2020 kwam de WEF met een plan om de economie van de wereld weer op te bouwen na de pandemie.

De Britse prins Charles en WEF-directeur Klaus Schwab presenteerden het voorstel en noemden het The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better. Er werden ook boeken over geschreven. The Great Reset is een plan dat slaat op het herstellen van de economie na corona en het doorvoeren van grote plannen op gebieden zoals klimaat, economie, politiek, technologie en gelijkheid. Veel mensen hoorden de term Great Reset voor het eerst tijdens de pandemie, maar de WEF heeft al vaker soortgelijke termen gebruikt bij grote crisissen. Denk bijvoorbeld aan Post-Crisis World in 2009 en The Great Transformation in 2012.

Wat houdt the Great Reset in?

Bij the Great Reset worden verschillende systemen omgevormd en herstart. Volgens de WEF willen ze de pandemie gebruiken om grote veranderingen aan te brengen aan de wereldeconomie en op deze manier een duurzamere economie te creëren. Maar behalve hervormingen op het gebied van de economie wil de WEF ook veranderingen doorvoeren in de zorg, het onderwijs, klimaatverandering en de energielevering. Hierbij wil de WEF volgens Tim Gielen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) als maatstaf gebruiken. In 2015 stelde de VN deze goals op en heeft de organisatie het doel om de wereld in 2030 een stuk duurzamer, vreedzamer en gelijkwaardiger te maken. Een van de belangrijkste punten van de SDG’s is het verminderen van armoede, geen honger meer in de wereld en het tegengaan van het broeikaseffect.

Veel machtige leiders en politici staan achter de plannen van Klaus Schwab en prins Charles. Veel invloedrijke activisten waaronder Tony Blair en Greta Thunberg hebben de slogan Build Back Better overgenomen en willen het zo overbrengen op het volk. Zij zijn echter niet de enigen, Justin Trudeau, Barack Obama en onze eigen premier Mark Rutte hebben de slogan ook overgenomen als inspiratie om de wereld een betere plek te maken na de coronacrisis.

Politici en de Great Reset

Thierry Baudet, de lijsttrekker van de FVD, stuurde in januari 2021 een tweet waarbij hij zijn verbazing uitsprak over één van de toespraken van Mark Rutte. In deze speech had Rutte het over Build Back Better. Deze hield hij bij de opening van een kantoor in Bangladesh, deze organisatie zet zich in tegen klimaatverandering en werd op dat moment feestelijk geopend. Baudet is kritisch over Ruttes woorden en schrijft: ‘Waar komt die slogan vandaan en waarom gebruikt iedereen hem opeens?’ Ook is hij niet te spreken over andere aspecten van Ruttes aanpak. Baudet vindt dat Rutte corona als mogelijkheid ziet om klimaatbeleid door te voeren. Rutte is echter niet de enige leider uit Nederland die het heeft over Build Back Better. Sigrid Kaag, leider van D66, oud-minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok van de VVD en verschillende staatssecretarissen van de VVD gebruikten de term ook al bij het presenteren van beleidsstukken. De bestuurlijke elite van Nederland zal het kabinet hoogstwaarschijnlijk steunen. De Volkskrant voerde onder 200 mensen een onderzoek uit waaruit bleek dat 7 van de 10 Nederlanders een herstart wilde na de pandemie. Volgens Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau moet de bestrijding van het coronavirus gekoppeld worden aan andere issues en moet er meer steun komen voor duurzaamheid en inclusie.  Volgens haar moet de wereld schokbestendiger worden omdat de coronapandemie zeker niet de laatste pandemie is.

Of Build Back Better en de Great Reset hetzelfde betekenen en voor hetzelfde staan is nog niet helemaal duidelijk. Ook is niet met zekerheid te zeggen of alle andere politici die de termen gebruiken er dezelfde waarde aan hechten als Klaus Schwab. Het kan ook betekenen dat ze het als slogan gebruiken om een voorspoedig economisch herstel na corona te stimuleren, zoals minister-president Rutte eens zei in de Tweede Kamer toen hij een vraag over dit onderwerp kreeg van een ander Tweede Kamer-lid. De term Build Back Better bestaat al langer dan de meeste mensen in eerste instantie denken. De voormalige Japanse Premier Shinzo Abe had het er ook over in een conferentie van de NAVO in 2015. Hij gebruikte de term als inspiratiebron om het herstel van Japan na een ramp te bespoedigen. Hoe het echt in elkaar zit dat zal de tijd ons gaan vertellen.

Geef een reactie