Mens&gezondheidTipszakelijk

Ondersteuning nodig bij eigenrisicodragerschap Ziektewet?

Ondersteuning nodig bij eigenrisicodragerschap Ziektewet

Overweegt u om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Of bent u al eigenrisicodrager en zoekt u nog professionele begeleiding? Om eigenrisicodrager te worden heeft u voldoende financiële draagkracht nodig. U moet dus toestemming hebben van de Belastingdienst. Zoekt u een meedenkende partij, die u ondersteunt bij het uitvoeren van de verplichtingen? Xs2more kan u hierbij helpen.

Wat is eigenrisciodragerschap Ziektewet?

Als u als werkgever besluit om eigenrisicodrager Ziektewet te worden, betaalt u zelf de Ziektewetuitkering aan werknemers, waarbij u geen plicht tot loondoorbetaling bij ziekte heeft. Ook bent u dan zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en het re-integreren van uw medewerker. De premiebetaling voor de Ziektewet komt zodoende te vervallen. Dit maakt het eigenrisicodragerschap interessant voor bedrijven met een ziekteverzuim die lager is dan het gemiddelde.

Er zijn twee instapmomenten per jaar. Dit kan op 1 januari of 1 juli. Hiervoor moet uw aanvraag wel 13 weken voor deze data binnen zijn bij de belastingdienst. Gebruik hiervoor een kopie van het contract met uw arbodienst, en in het geval van de WGA ook een bankgarantie.

Begeleiding op maat

Ook voor ex-werknemers die ziek zijn betaalt u ziektewetuitkering. Bovendien bent u tot 104 weken na de ziekmelding verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. In deze periode komen er veel wetten en regels op u af. Heeft u een arbeidsongeschikte werknemer in de Ziektewet? Of een werknemer die in het traject re-integratie tweede spoor zit? Dan is de passende re-integratie begeleiding op maat noodzakelijk. Juist met die begeleiding kunt u de kosten beheersbaar houden. Een van de belangrijkste zaken tijdens een re-integratietraject is het opbouwen van een dossier. Alle taken en beoordelingen die komen kijken bij een re-integratie moeten inzichtelijk, logisch en begrijpelijk worden vastgelegd. Het UWV toetst achteraf en hierdoor is een goed dossier zeer essentieel. Met een correct opgebouwd dossier voorkomt u eventuele hoge kosten.

Wat kan Xs2more voor u regelen?

Dankzij onze begeleiding en arbeidsdeskundig advies worden alle verplichtingen helder en overzichtelijk. Xs2more is uw partner op het gebied van re-integratie. Behalve de begeleiding bij het eigenrisicodragerschap kunnen we u ook begeleiden bij onder andere: het voorbereiden van een verzoek om een UWV-beslissing, het bepalen van het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering, het begeleiden van ex-werknemers en het implementeren van het Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Wat in uw situatie raadzaam is, vertelt Xs2more u graag in een adviserend gesprek. Wilt u hier meer over weten? Met onze intensieve, persoonlijke en jarenlange expertise helpen we u en de werknemer met alles wat nodig is. Benieuwd naar de ervaringen van werknemers en werkgevers? U vindt ze op onze website.

Geef een reactie