Huis en tuinmannenvrouwen

Voordelen van een koophuis

voordelen van een koophuis.v2

Een koophuis heeft zowel voor- als nadelen. Die voor- en nadelen, die liggen voor een belangrijk deel op het financiële vlak. Een huis kopen heeft wat dat betreft langdurige en verstrekkende gevolgen.

Een belangrijk nadeel is onzekerheid. Onzekerheid over de woonlasten nu en in de toekomst (gaan ze de hypotheekrenteaftrek wél of niet aanpakken?), onzekerheid over de toekomstige waarde van het huis (gaan de huizenprijzen weer stijgen?) en onzekerheid over de onderhoudskosten (moeten de kozijnen vervangen worden, of kunnen ze nog even mee?). Maar daar staat wel een heel groot voordeel tegenover: met een eigen huis bouw je ook bezit op.

De waarde van je huis

Wie een huis koopt, steekt een groot bedrag in één specifieke aanschaf. Het geld om die aanschaf te kunnen doen, leen je via een hypotheek. Het vermogen dat je (in de toekomst) opbouwt, bestaat uit de waarde van je huis minus de hypotheekschuld die je op dat huis hebt: de overwaarde.

De hypotheek wordt gedurende de (meestal) dertigjarige looptijd langzaam afgebroken (tenminste, als je geen aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten). Na dertig jaar heb je dus normaal gesproken geen hypotheekschuld meer.

Maar in feite hebben we het nu over de situatie, zoals die vroeger was; tegenwoordig woon je immers nog maar zelden dertig jaar in één en hetzelfde huis. En vandaag de dag kan de marktwaarde van het huis dat je met behulp van die hypotheek hebt gekocht per jaar enorm verschillen.

Invloeden van buitenaf

Daar hebben allerlei zaken invloed op, zaken waar je in feite heel weinig of zelfs geen invloed op hebt. Denk bijvoorbeeld aan economische groei, maar ook aan wijzigingen in het bestemmingsplan of de bouw van een nieuwbouwwijk, pal tegenover jouw huis.

Door al deze zaken kan je huis heel snel in waarde stijgen. Of juist behoorlijk veel minder waard worden. Mocht je je huis op dat moment willen verkopen, dan kun je dus een riante overwaarde hebben, maar ook met een stevig verlies te maken krijgen.

Bezitsopbouw

Hoe de waarde van je huis op de kortere termijn ook fluctueert, op de langere termijn bouw je met een eigen huis eigenlijk altijd bezit op. Over een langere periode gesproken, is er namelijk vrijwel altijd sprake van inflatie. Het hypotheekbedrag leen je nu, in ‘euro’s van nu’.

Door de inflatie gaat het hypotheekbedrag in de loop van de jaren een steeds kleiner deel van je totale inkomen uitmaken. Dat inkomen stijgt immers, om de inflatie te corrigeren.

En dan hebben we het nog niet eens over salarisstijgingen omdat je carriere maakt. Bovendien is het heel goed mogelijk – en zelfs vrij normaal – dat de waarde van een woning sneller stijgt dan de inflatie. Dat betekent dat je aan de ene kant waarde opbouwt door het langzaam aflossen van je schuld, terwijl je huis aan de andere kant in waarde stijgt. Kortom: op de langere termijn bouw je als huiseigenaar met grote waarschijnlijkheid vermogen op.

Ook niet onbelangrijk is dat de fiscus meehelpt om je woonlasten betaalbaar te houden. De rente die je betaalt over de hypotheek voor je eigen woning (die je hoofdverblijf is), is namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kopen vergeleken met huren

Wanneer je huurt, betaal je vaak een min of meer vergelijkbaar bedrag aan woonlasten. Maar daarmee bouw je geen bezit op. Aan de andere kant heb je dan natuurlijk ook veel minder zorgen.

In ieder geval; tegen de tijd dat je als huiseigenaar je hypotheek hebt afgelost, betaal je als huurder nog steeds huur. En die huur stijgt gemiddeld genomen gewoon mee met de inflatie, terwijl je hypotheek dat niet doet. En zie; daarmee hebben we het belangrijkste argument vóór het kopen van een huis te pakken.

Hoewel het emotionele aspect – dat goede gevoel om te kunnen wonen in een huis dat helemaal van jezelf is en dat je volledig naar je persoonlijke smaak en wensen kunt aanpassen – niet vergeten mag worden.

Geef een reactie