Huis en tuinmannen

Kosten bij de koop

Kosten bij de koop

Bij de koop van je huis komen nog verschillende aanvullende kosten. Ten eerste zijn dat de kosten voor de aankoop zelf, zoals voor het opstellen van de transportakte en de hypotheekakte. Ten tweede zijn dat de kosten voor de overdrachtbelasting.

Aankoop

Bij de koop van een nieuw huis maak je aankoopkosten. Hierbij kun je denken aan kosten voor een makelaar die je inschakelt, de overdrachtsbelasting wanneer je een bestaande woning koopt, de kosten voor het opstellen en passeren van de akte van levering en het kadastraal recht. Al deze kosten tezamen vormen al gauw een fikse kostenpost, die je niet kunt aftrekken van de belasting.

Overdrachtsbelasting

Laten we beginnen met de grootste kostenpost: de overdrachtsbelasting. Deze belasting bedraagt 6 procent van de koopsom van het huis dat je koopt. Deze wordt alleen geheven voor een huis dat ‘overgedragen’ wordt, ofwel; een huis dat al eerder werd bewoond.

Dus voor een nieuwbouwwoning die voor het eerst wordt verkocht betaal je geen overdrachtsbelasting. Daarnaast betaal je alleen overdrachtsbelasting voor het onroerend goed; een bij de koopsom inbegrepen bedrag voor de overname van roerende zaken als meubilair, ingebouwde apparatuur, etcetera telt voor de bepaling van de overdrachtsbelasting niet mee.

Transportakte

Om het eigendom van de woning juridisch over te dragen van de verkoper op de koper moet er een akte van levering – ook wel transportakte genoemd – worden opgesteld. Dit wordt gedaan door de notaris, die daar uiteraard kosten voor in rekening brengt. Daarnaast krijg je – via de notaris – te maken met de kosten voor het inschrijven van je eigendom en de lasten die daarop rusten in het Kadaster.

Financieringskosten

Naast kosten voor de aankoop krijg je ook te maken met kosten voor de financiering. Financieringskosten maak je om de financiering van je nieuwe huis rond te krijgen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor het afsluiten van de hypotheek; de notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte, de kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie, de provisie die je aan de hypotheekverstrekker betaalt voor het afsluiten van de hypotheek en de kosten voor de taxatie van je nieuwe woning. Al deze kosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nationale Hypotheek Garantie

Tot een hypotheekbedrag van € 265.000,- (prijspeil 2007) kun je in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met deze garantie staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen – de instantie achter de NHG – garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker.

Logisch dus dat de meeste hypotheekverstrekkers je een korting op de rente geven als je over NHG beschikt; hun risico is immers veel kleiner geworden. De kosten voor het aanvragen van NHG bedragen eenmalig 0,40 procent (prijspeil 2007) over het hypotheekbedrag.

De meeste banken en andere geldverstrekkers brengen afsluitprovisie in rekening; administratiekosten voor het afsluiten van een hypotheek. Gangbaar is een provisie van 1 procent van het hypotheekbedrag, maar soms is het ook een stuk minder.

Omdat het huis als onderpand dient voor het verstrekken van een lening, zal de hypotheekverstrekker precies willen weten wat de waarde van dat onderpand precies is. Daarom verlangen ze van je dat je bij het afsluiten van een hypotheek een taxatierapport overlegt, waarin die waarde omschreven is. Hiermee zijn uiteraard taxatiekosten gemoeid.

Geef een reactie