Tipszakelijk

Problemen rondom een erfenis: een erfrechtadvocaat helpt

erfrechtadvocaten

Het verlies van een dierbare brengt altijd veel emotie en verdriet met zich mee. Het verlies alleen is al zwaar om te dragen, laat staan wanneer de afwikkeling van de nalatenschap problemen of wrijvingen tussen de erfgenamen veroorzaakt. Dit zijn problemen die je er tijdens de rouw eigenlijk niet bij kunt hebben. Het kan ook voorkomen dat een erfenis zo complex in elkaar zit dat de afwikkeling niet gemakkelijk is.

Ben je in een situatie beland waarbij er conflicten rondom de erfenis ontstaan, dan kun je je bij laten staan door een erfrechtadvocaat. Zo’n advocaat is gespecialiseerd in het erfrecht, iets wat voor een leek vaak moeilijk te doorgronden is. Zij kunnen er in veel gevallen voor zorgen dat conflicten vermeden of opgelost worden en dat de erfenis goed wordt afgewikkeld.

Erfrecht in Nederland

Je krijgt te maken met Nederlands erfrecht wanneer een naaste overlijdt die jou in zijn of haar testament heeft staan, of wanneer je op grond van de wet rechten op de nalatenschap hebt. Het vermogen van de overleden persoon moeten worden verdeeld onder de erfgenamen. Voorheen was het erfrecht het vakgebied van notarissen, maar tegenwoordig is een erfrechtadvocaat in veel gevallen onmisbaar bij het afwikkelen van een nalatenschap. Een erfrechtadvocaat kan uitleg geven over erfrechtelijke procedures en staat je bij wanneer er conflicten ontstaan tussen erfgenamen. Ze ondersteunen en geven uitleg bij onder andere de wettelijke verdeling, de uitleg van het testament en de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap.

Een erfenis verwerpen

Bij sommige nalatenschappen kan er sprake zijn van schulden die de overledene tijdens zijn of haar leven maakte, of schulden die nadien ontstaan. Als bekend is dat deze schulden groter zijn dan het actief van de nalatenschap, dan zul je deze schulden moeten betalen met je eigen vermogen. In dit soort situaties kun je als erfgenaam kiezen voor het verwerpen van de erfenis. Dat betekent dat je geen aanspraak meer kunt maken op de erfenis, ook wanneer er meer bezittingen dan schulden zijn. Dit is niet altijd een goede keuze. Voordat tot verwerping wordt overgegaan vraag je daarom advies aan bij een erfrechtadvocaat.

Een andere mogelijkheid is het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. Dit zorgt ervoor dat eventuele schuldeisers de schulden niet kunnen verhalen op je eigen vermogen. Wanneer er meer bezittingen dan schulden zijn krijg je dit als erfdeel.

Kundig advies

In bovengenoemde gevallen is het belangrijk je op tijd te laten adviseren door een erfrechtadvocaat. Een nalatenschap kan ook aanvaard worden door handelingen van erfgenamen, met alle gevolgen van dien. Erfrechtadvocaten kunnen de mogelijke gevolgen van het wel of niet aanvaarden van een nalatenschap goed overzien en weten hoe het erfrecht in elkaar steekt. Die ondersteuning zorgt ervoor dat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan in een toch al zo nare periode. Ze zijn in staat de nalatenschap in goede banen te leiden en conflicten rondom de erfenis te sussen. Een erfenis is altijd maatwerk, en daarin zit de meerwaarde van de erfrechtadvocaat.

Geef een reactie