mannenTipszakelijk

Welke stappen kun je nemen bij een re-integratieconflict?

Welke stappen kun je nemen bij een re-integratieconflict

Bijna alle werkgevers krijgen ermee te maken: werknemers die zich ziek melden. De meeste medewerkers zullen hun werkzaamheden binnen twee weken weer hervatten. Maar het kan ook voorkomen dat je werknemer langer uit de roulatie blijft. In dat geval moeten jij en je werknemer allebei werken aan een effectieve re-integratie. Er zijn twee manieren om de medewerker naar het werk te laten terugkeren. Bij re-integratie in het eerste spoor hervat de werknemer zijn werkzaamheden bij jou als zijn huidige werkgever, eventueel in een aangepaste of nieuwe functie. In het geval van re-integratie in het tweede spoor kan de werknemer niet meer in jouw organisatie terecht en krijgt hij ander passend werk bij een nieuwe werkgever.

Wet Verbetering Poortwachter

Als een van je medewerkers ziek is, is de eerste stap re-integratie in het het eerste spoor. Dit proces start direct op het moment van ziekmelding. Re-integratie in het eerste spoor duurt maximaal een jaar. Wordt het doel om de werknemer te laten terugkeren in zijn eigen functie niet behaald, dan is de zoektocht naar een andere functie bij jou als de huidige werkgever de volgende stap. Het is tijd voor tweede spoor re-integratie als het traject in het eerste spoor traject niet succesvol wordt afgesloten. Hierbij dien je als werkgever op zoek te gaan naar een nieuwe functie voor je zieke werknemer, bij een nieuwe werkgever. Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen. Hierbij is het uitgangspunt dat effectief en snel ingrijpen het verzuim korter maakt. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met een arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Juridische conflicten

Helaas komt het steeds vaker voor dat er rondom het re-integratietraject juridische conflicten ontstaan. Er ontstaat bijvoorbeeld onenigheid over het aantal re-integratie-uren of over de exacte betekenis van de term ‘passende’ werkzaamheden. In dat geval classificeert de werkgever bepaalde werkzaamheden wel als passend, terwijl de werknemer het hier niet mee eens is. Ook kunnen er meningsverschillen over het functioneren ontstaan. Daarnaast is het aan de orde van de dag dat werkgevers er een dubbele agenda op nahouden en graag van hun zieke medewerker af willen. Dat re-integratietrajecten niet altijd volgens plan verlopen, blijkt ook uit de statistieken. De cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand tonen aan dat het aantal juridische conflicten tussen werkgevers en werknemers stijgt. Als werkgever doe je er dus verstandig aan om je goed te laten informeren. Ook is het aan te raden om je goed te laten begeleiden. Zo voorkom je juridische geschillen en ben je goed voorbereid als er toch een conflict ontstaat.

Re-integratie-expert

Is een van jouw medewerkers langdurig ziek en voorzie je dat er problemen omtrent de re-integratie ontstaan? Natuurlijk wil je liever geen juridisch getouwtrek. Probeer daarom on speaking terms te blijven met je werknemer en onduidelijkheden en onzekerheden bespreekbaar te maken. Tracht daarbij ook om elkaar te respecteren en elkaars belangen te begrijpen. Je kunt je laten bijstaan door de arbeidsdeskundigen van Xs2more. Die werken samen met de specialisten van Werkxe en Arbodienst Preventix. Samen bieden deze organisaties een unieke en effectieve mix op het gebied van re-integratie, ziekteverzuim en vitaliteit.

Geef een reactie