Tipszakelijk

Arbodienst met maatwerk voor uw organisatie

Preventix-interieur

Iedere arbodienst zegt maatwerk te leveren. Dit is niet meer dan logisch, omdat geen werknemer of bedrijf hetzelfde is. Een bestaat geen vaste aanpak om iedereen op dezelfde wijze gemotiveerd, gezond en productief te houden. Een arbodienst die zo te werk gaat, levert geen volwaardige dienstverlening. Re-integratie, preventie en oplossingen bij uitval vereisen goed besef van wat zich in organisaties en medewerkers afspeelt. Dit komt aan op maatwerk. Maar hoe zorgt u hiervoor?

Kleinschaligheid en korte lijnen

Veel bedrijven schakelen Preventix in. Deze arbodienst opereert in kleine teams en met korte lijnen. Deze werkwijze ontstond door jarenlange ervaring waarbij kleinschaligheid steeds het effectiefst bleek. Of het nu gaat om verzuimbegeleiding, verzuimpreventie, keuringen, medische juridische begeleiding, psychosociale begeleiding, arbeidsdeskundig advies of risico-inventarisatie en evaluatie, de arbodienstverlening wordt centraal georganiseerd met korte lijnen naar de artsen, werkgevers en werknemers. De werkgever en bedrijfsarts communiceren direct met elkaar, wat leidt tot beter overleg, meer begrip en snellere opvolging en resultaten.

Waarom maatwerk?

Omdat ieder bedrijf, elke organisatie of branche anders is er specifieke aandacht, maatwerk en een totaalaanpak nodig. Persoonlijke aandacht zorgt voor de beste oplossingen voor iedere organisatie en medewerker. Dit vereist een proactieve instelling, voor de juiste creatieve maatregelen op de juiste momenten. Ook met het creëren van draagvlak onder het personeel, door hen actief te betrekken bij hun eigen proces, wordt het werk van de gecertificeerde arbodienst of arbo-arts effectiever en efficiënter. Maar vooral de focus van Preventix op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid voorkomt de noodzaak van re-integratie en verzuimbegeleiding, waardoor een opwaartse spiraal ontstaat.

Speciaal voor grote én kleine ondernemers

Voorheen was maatwerk vaak het privilege van grote bedrijven, maar tegenwoordig profiteren ook kleine ondernemers en organisaties van de uiterst gestroomlijnde arbodienst. Dit door te werken met vaste en kleine teams per regio. Door de unieke samenwerking met Werkxe en Xs2more ontstaat er bovendien een unieke combinatie op het gebied van ziekteverzuim, vitaliteit en re-integratie, goed georganiseerd vanuit één enkel loket. Het doel van Preventix is het terugdringen en voorkomen van uw ziekteverzuim. Wilt u weten wat Preventix voor u kan betekenen? Wij versturen u graag een offerte voor het verlagen van uw verzuim. Bel voor meer informatie naar 088 – 700 7700 of stuur een e-mail naar info@preventix.nl

Geef een reactie