Mens&gezondheidTipszakelijk

Wat is BHV en is het verplicht?

Wat is BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV)… wat is het eigenlijk en is het verplicht? Dat is een vraag die veel werkgevers bezighoudt. Wat is jouw plicht als werkgever? Wat zegt de wet?

Laten we eerst stellen dat BHV inderdaad verplicht is. Ieder bedrijf is verplicht om over een BHV’er te beschikken. Hoe meer werknemers, des te verstandiger het is om meerdere mensen een cursus BHV aan te bieden. Zelfs bij kleine bedrijven met slechts één werknemer is BHV verplicht. In veel gevallen zal de werkgever dan deze taak op zich nemen, maar bedenk wel dat er bij ziekte of vakantie ook altijd iemand als BHV’er aanwezig moet zijn.

Wat bedoelen we met BHV?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Hierbij geldt dat werknemers in staat zijn om zelf georganiseerde hulp aan te bieden wanneer het noodlot roept. Als de veiligheid van werknemers, klanten of omstanders in het geding komt, is het aan de BHV’er om in actie te komen. Hij/zij is op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen en weet eerste hulp te verlenen indien dat nodig is. Zij kunnen letsel en schade zoveel mogelijk beperken. Iedere werkgever is verplicht om een goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Het wordt tevens aangeraden om als werkgever ook altijd als BHV’er gereed te staan.

Vast aantal?

Nu ben je als werkgever natuurlijk benieuwd over hoeveel BHV’ers jouw bedrijf moet beschikken. In de Arbowet werd dit tot 2007 netjes beschreven. Toen was de regel dat er op elke 50 medewerkers minstens één BHV’er moest zijn. Inmiddels is dit echter geschrapt uit de Arbowet. Er wordt van werkgevers verwacht dat zij zelf de bedrijfshulpverlening kunnen organiseren. Hierbij moet je natuurlijk rekening houden met de grootte van het bedrijf en het risico op ongevallen binnen de werkplaats.

Zo zal je logischerwijs meer BHV’ers nodig hebben als je over een groter bedrijf beschikt. Regel is wel dat er altijd een BHV’er op de werkvloer aanwezig is. Er moeten dus genoeg mensen zijn die deze taak op zich kunnen nemen, ook in de vakantieperiode of tijdens een ziektegolf. Hou ook rekening met eventuele ploegendiensten.

Als het risico op ongevallen binnen jullie bedrijf zeer hoog is (bijvoorbeeld omdat er gebruik wordt gemaakt van gevaarlijke materialen of apparatuur), is het raadzaam om meer BHV’ers in te schakelen. Wanneer iemand uitvalt is er altijd iemand die de problemen op kan vangen.

Takenpakket

Wat staat er precies in het takenpakket van een BHV’er? Wij benoemen de meest voorkomende taken:

  • De BHV’er moet altijd als eerste op de plaats van het ongeval zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor het inroepen van professionele hulp.
  • Hij/zij leert hoe de gevolgen van een brand beperkt kunnen blijven en hoe deze het beste bestreden kan worden.
  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
  • De BHV’er is verantwoordelijk voor het alarmeren van de andere werknemers en weet een goed georganiseerd evacuatieplan uit te voeren.
  • Het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen
  • Omgaan met agressie en geweld bij werknemers en klanten/bezoekers
  • In sommige gevallen leert de BHV’er ook om te gaan met uitval van stroom of gas. Hij/zij weet precies welke hulptroepen ingeschakeld moeten worden en hoe het bedrijf zijn taken kan blijven vervullen.

Als werkgever ben je verplicht om de bedrijfshulpverlening goed te organiseren. Door de juiste cursussen aan te reiken, zorg jij er samen met je werknemers voor dat de veiligheid van het personeel en de omstanders gewaarborgd wordt.

Geef een reactie