Huis en tuinTips

Wanneer spreken we van een recht van overpad?

recht van overpad breedte

In ons leven krijgen we dagelijks te maken met meerdere rechten. Vaak zijn dit rechten waar we eigenlijk niet eens bij stilstaan. In sommige gevallen zijn het rechten die wel degelijk van invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken. Een recht van overpad is hier één van. Toch is niet iedereen bekend met dit recht. Best gek, aangezien dit recht veelvuldig wordt toegepast en ook vaak conflicten tussen buurtbewoners veroorzaakt. In dit artikel leggen we uit wanneer we spreken van een recht van overpad en hoe je dit recht kunt opheffen als er conflicten over ontstaan.

Wat is het recht van overpad?

Allereerst is het belangrijk om goed te beseffen wat deze recht precies inhoudt. Het recht van overpad wordt gebruikt om aan te duiden dat je gebruik mag maken van de grond van iemand anders. Indien dit recht wordt verleend is het mogelijk om te fietsen of lopen over het pad die eigenlijk officieel bij de grond van een andere buurtbewoner hoort. Dit recht wordt vooral toegepast bij woningen waarbij er een centrale weg langs het huis loopt. Deze weg hoort officieel bij één buurtbewoner, maar is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat iedereen bij zijn/haar bezittingen kan komen. Dankzij het recht van overpad is het mogelijk om deze in het bezit van iedereen te stellen, zodat conflicten voorkomen worden.

Hoe breed moet het overpad precies zijn?

Voor normaal gebruik is het van belang dat het overpad breed genoeg is. Je hebt er immers niks aan als je slechts een klein gedeelte kan gebruiken en daardoor alsnog niet bij je bezittingen kunt komen. In het kadaster wordt vastgelegd hoe breed het overpad precies is en welke personen over het recht beschikken om hiervan gebruik te maken. Alle personen dienen zich te houden aan de rechten die zijn opgenomen in het kadaster. Dit zijn zij wettelijk verplicht.

Recht van overpad opheffen

Ben je het niet eens met het recht van overpad en wil je deze eigenlijk zo snel mogelijk opheffen? Dan moet je er vanuit gaan dat dit in de meeste gevallen niet of moeilijk mogelijk is. Als je het recht wilt opheffen, moeten alle partijen die in het kadaster zijn opgenomen het hiermee eens zijn. Dit kan dus nooit eenzijdig uitgevoerd worden. Hiermee ontstaat er direct een gigantische discussie die door buurtbewoners moeilijk opgelost kan worden. Als er geen noodzaak meer is om het recht te laten doorlopen of als er één van de partijen het hiermee niet mee eens is, zal je naar de rechter moeten stappen voor een definitieve uitspraak. Zonder rechterlijke uitspraak moet je je altijd houden aan het recht van overpad. Dit is immers opgenomen in het kadaster en moet door alle partijen worden opgevolgd. Dit geldt zo totdat een rechter een definitieve beslissing heeft gemaakt. De rechter luistert vervolgens naar alle partijen en zal een besluit maken of het recht van overpad opgeheven moet worden of dat deze blijft bestaan. Om de zaak te bespoedigen is het belangrijk om een advocaat in te schakelen om voor jouw rechten op te komen.

Geef een reactie