Tipszakelijk

Wat te doen bij een re-integratie conflict?

re-integratie conflict

Steeds vaker ontstaan er juridische conflicten bij het re-integratietraject van een werknemer. Werknemers en werkgevers kunnen het dan niet eens worden over het traject. Dit beaamt Erica van As, arbeidsdeskundige bij Xs2more. Ook in een tweede spoor re-integratie kunnen problemen ontstaan. Zo kunnen er discussies komen over de belastbaarheid van werknemers maar ook over de passendheid van werk. Werkgevers doen er daarom goed aan om zich goed te laten informeren en zich te laten begeleiden om zo juridische geschillen te voorkomen of om goed voorbereid te zijn als zo’n geschil toch ontstaat. 

Zo snel mogelijk weer aan het werk

Als een eerste re-integratietraject mislukt, volgt veelal een tweede spoor re-integratie. Een tweede spoor re-integratie is een re-integratie bij een ander bedrijf. Als blijkt dat een re-integratie bij de eerste werkgever niet meer mogelijk is, kan een bedrijf een werknemer aanmelden voor een het tweedespoortraject. Het re-integreren op de arbeidsmarkt is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is erop gericht om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Er wordt verlangd dat de werkgever, de werknemer en een arbeidsdeskundige samenwerken om de werknemer zo snel mogelijk weer te laten functioneren.

overeenkomst conflict

Stijgend aantal juridische conflicten

Maar re-integreren verloopt niet altijd volgens plan. Het aantal juridische conflicten tussen werkgevers en werknemers stijgt. Dit blijkt uit cijfers van Achmea Rechtsbijstand, aldus een artikel op RTl Nieuws. Geschillen gaan vooral over het aantal uren dat een werknemer gaat werken tijdens zijn re-integratie. Maar ook over de belastbaarheid en de geschiktheid voor een functie. Er kan onenigheid zijn over het functioneren. En sommige werkgevers hebben een dubbele agenda en zijn liever van hun zieke werknemer af.

“De geschillen worden volgens mij vooral gevoed door onwetendheid, onhandigheid, weinig openheid en falende begeleiding van arbodiensten”, aldus Erica van As.

Casus van een re-integratietraject

Op dit moment werken wij aan een casus waarbij er een conflict is ontstaan over passend werk voor twee uur per dag. Werknemer en werkgever hebben een deskundigheidsoordeel aangevraagd bij het UWV omdat de werknemer vindt dat zij nog niet in staat is om twee uur per dag passend werk te gaan doen. De bedrijfsarts en het UWV vinden dat dit wel kan. De werknemer moet dus starten met het re-integreren bij de eigen werkgever.

Daarnaast moet zij een tweedespoor re-integratie volgen. De werknemer moet maatregelen nemen om loonsancties te voorkomen. Als de werknemer niet komt werken, wordt het loon opgeschort. Zodra de werknemer meewerkt, wordt het loon weer uitbetaald. Het loon wordt alsnog stopgezet als de werknemer bij haar beslissing blijft om niet te komen werken. In dit geval zal de werknemer juridische stappen moeten zetten om het loon alsnog uitbetaald te krijgen. Komt ze toch weer werken? Dan zal de werkgever vanaf dat moment weer doorbetalen. Deze casus kan twee kanten op. Of de werknemer gaat meewerken of de werkgever vraagt ontbinding aan van de arbeidsovereenkomst.

Expertise nodig bij een arbeidsconflict?

Een juridisch geschil heeft u liever niet. Het is daarom belangrijk dat werkgever en werknemer blijven praten en onzekerheden uitspreken. Probeer samen dezelfde richting in te slaan, elkaars belangen te begrijpen en te respecteren. Eventueel kunt u zich laten begeleiden door een expert die verstand heeft van de mogelijkheden en van de risico’s die kunnen spelen. Xs2more werkt samen met Preventix Arbodiensten en Werkxe en biedt werkgevers een unieke combinatie aan op het gebied van ziekteverzuim, vitaliteit en re-integratie. Meer informatie vindt u op onze website. Ook kunt u bellen naar 088 – 700 7750

 

 

 

Geef een reactie