Verklaring van de BVVWVJS – 6

KRITIEK!

Valt ons ten deel. ONTERECHT. Naar ons inzien. Onze BROEDERS van de kraakbeweging  vormen de ONVERWACHTE hoek. Geschokt. Dat zijn we.

De Beweging Voor Vrije Webruimte Voor Jonge Schrijvers lieert zich ten ONRECHTE aan de kraakbeweging. Aldus de kraakbeweging: “Krakers kraken FYSIEKE adressen. Webadressen zijn virtueel, lucht, zijn NIETS in een NIET werkelijk bestaande wereld. Krakers EISEN woonruimte geen webruimte. De BVVWVJS is DERHALVE een hackersbeweging en dient zich dienovereenkomstig te ONTHOUDEN van ieder gebruik van het WOORD kraken.”

WIJ zijn het principieel NIET eens met onze broeders. Desondanks begrijpen wij de strekking van hun kritiek. Al onderschrijven wij haar niet volledig. De BVVWVJS is geen club hackers. Wij HANTEREN slechts dezelfde methoden bij het bereiken van ons doel.

Als teken van GOEDE wil. En in ALOUDE Hollandse compromistraditie. Gaat de BVVWVJS daarom vanaf heden verder als Krackersbeweging. Wij krackers zijn TROTS op deze geuzennaam. Gesteund en in GOED vertrouwen vervolgens wij onze strijd. Wij gaan DOOR! Wij zullen niet breken!


Leave a Comment