Verklaring van de BVVWVJS – 3

Statement: De INFAME schurk THEO heeft gisteren een LAFFE poging gedaan zijn al maanden LEEGSTAANDE webadres op ons, EDELMOEDIGE krakers te heroveren. Rond het midderNACHTELIJKE uur voerde de ME een eerste charge op ONS adres uit. Ondanks zijn VERMOMMING was ons geheel duidelijk dat ACHTER het masker van de bedienend PERSOON zich onze grootste VIJAND schuilhield. Door bijtijds een tegenHACK te plaatsen triomfeerden WIJ in deze eerste strijd tegen de MOBIELE ELECTRONICA. De GEMASKERDE droop af. Onze STRIJD gaat door!


Leave a Comment